Atomové katalyzátory

Přednášející: 
prof. Jiří Janata, Ph.D.

Byla vyvinuta elektrochemická metoda přípravy nového typu atomových katalyzátorů. Jejich složení vystihuje obecný vzorec PANI* (MmNn), v němž PANI představuje vodivou izolační matrici, M a N jsou kovy a m a n označují počty individuálních atomů v tomto kompozitním materiálu. Zabudování atomů v matrici až do počtu sedmi (m+n < 7) se projevuje jejím kvantovaným elektrokatalytickým chováním. To bylo demonstrováno na elektrochemické oxidaci nižších alifatických alkoholů (např. n-propylalkoholu) na Pt elektrodách pokrytých tímto materiálem.

Označenie príspevku: 
PL-01
Dĺžka príspevku: 
40 min
Čas: 
18:00
Deň: 
neděle
Miestnosť: 
U18-106