Uhlíkové nanostruktury pro pokročilé biomedicínské, environmentální a magnetické aplikace

Přednášející: 
Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

V přednášce budou představeny syntetické přístupy, vlastnosti a široký aplikační potenciál nanomateriálů na bázi uhlíkových kvantových teček a derivátů grafenu. Budou diskutovány možnosti řízení fotoluminiscenčních vlastností uhlíkových teček a jejich použití například pro značení a monitorování teploty živých buněk nebo v pokročilých metodách lékařské diagnostiky a terapie. Elegantní metody funkcionalizace grafenu budou demonstrovány na příkladech chemie fluorografenu dovolující připravit celou řadu nových 2D materiálů použitelných jako pokojové uhlíkové magnety, citlivé senzory biomolekul nebo vysoce účinné sorbenty pro čištění vod.

Označenie príspevku: 
PL-04
Dĺžka príspevku: 
40 min
Čas: 
8:30
Deň: 
úterý
Miestnosť: 
U15-003