Analytická chemie

Garant: 
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.

Sekce je sponzorována firmou Shimadzu Česká republika 

 

 •    Analýza biologicky významných látek v životním prostředí
 •    Aplikace analytické chemie v biochemii, „-omic“ oborech, lékařství, potravinářství a zemědělství
 •    Biosenzory
 •    Forensní analytická chemie
 •    Analytické metody pro charakterizaci nano-objektů
 •    Vývoj a využití „hyphenated techniques“ v analytické chemii
 •    Analytická chemie v oblasti umění a kulturního dědictví
 •    Pokroky v miniaturizaci a automatizaci analytických metod
 •    Nové materiály pro analytickou chemii
 •    Konzervace, příprava a předúprava vzorků
 •    Analytická chemie a legislativa
 •    Referenční metody a materiály
 •    Teoretické, matematické a fyzikální základy analytických metod

Postery

V této sekci zatím nejsou žádné postery.

Přednášky

V této sekci zatím nejsou žádné přednášky.