Anorganická chemie

Garant: 
Prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc.
Místnost: 111

Přednášky

1L-01 pondělí 14:50
(50 min)
prof. Ing. Miroslav Vlček CSc. CHALKOGENIDOVÁ SKLA – NETRADIČNÍ MATERIÁLY S NETRADIČNÍMI VLASTNOSTMI A APLIKACEMI
1L-02 pondělí 15:45
(30 min)
Ing. Eva Pližingrová TITANYL SULFÁT JAKO TEMPLÁT PRO PŘÍPRAVU 1D TITANOVÝCH STRUKTUR
1L-03 pondělí 16:20
(30 min)
Ing. Ján Pavlik PhD. WEAK MAGNETIC EXCHANGE INTERACTION IN TWO NOVEL BINUCLEAR COPPER(II) COMPLEXES

Postery

1P-01 RNDr. Beata Vranovičová PhD. NOVÉ MAGNETOŠTRUKTURÁLNE KORELÁCIE V DVOJJADROVÝCH KOMPLEXOCH ŽELEZA
1P-02 Ing. Simona Matejová STRUCTURAL AND SPECTRAL CHARACTERIZATION OF METHYL AND METHOXYSALICYLATOCOPPER COMPLEXES WITH BENZIMIDAZOLE
1P-03 Ing. Jaroslava Maroszová PhD. NOVÉ TYPY POLYMÉRNYCH KARBOXYLÁTOMEĎNATÝCH KOMPLEXOV SO 4-PYRIDYLMETANOLOM
1P-04 Mgr. Michaela Rendošová STRIEBORNÉ KOORDINAČNÉ ZLÚČENINY AKO PERSPEKTÍVNE ANTIMIKROBIÁLNE ČINIDLÁ
1P-05 Mgr. Erika Samoľová PRÍPRAVA A CHARAKTERIZÁCIA NOVÝCH HETEROBIMETALICKÝCH ZLÚČENÍN NA BÁZE Mn(II) A Cu(II)
1P-06 Ing. Miroslava Puchoňová PhD. VARIOUS SUPRAMOLECULAR STRUCTURES IN METHYLSALICYLATOCOPPER(II) COMPLEXES WITH BENZIMIDAZOLE DERIVATIVES
1P-07 Bc. Pavel Kaule NOVÉ HALOGENDERIVÁTY KOBALT BIS-DIKARBOLIDOVÉHO ANIONTU
1P-08 Ing Jozef Švorec PhD. Fe(III) KOMPLEXY S PENTADENTÁTNYMI SCHIFFOVÝMI BÁZAMI ODVODENÝMI OD 5-BROMO-3-METOXYSALICYLALDEHYDU
1P-09 Kryštof Skrbek HALOGENOVANÉ PESTICIDY A MOŽNOSTI JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ Z VOD A PŮDY