Chemie životního prostředí

Garant: 
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Přednášky

Název přednášky Autor
POTENCIÁLOVÁ ODEZVA STŘÍBRNÉ AMALGÁMOVÉ ELEKTRODY BĚHEM ČIŠTĚNÍ ELEKTRÁRENSKÝCH A IONEXY UPRAVOVANÝCH VOD Prof. Dr. Ing. Ladislav Novotný
Faktory ovlivňující separaci organických látek z vodných roztoků pomocí reverzní osmózy Ing. Karolína Jastřembská
NEFROTOXICKÉ PŮSOBENÍ KADMIA U LIDSKÝCH PROXIMÁLNÍCH TUBULÁRNÍCH BUNĚK Mgr. Jiří Handl
Sekvenčné stanovenie 210Pb a 90Sr v environmentálnych vzorkách Doc.RNDr. Silvia Dulanská PhD

Postery

Název posteru Autor
TESTOVÁNÍ ZMĚN POTENCIÁLU STŘÍBRNÉ AMALGÁMOVÉ ELEKTRODY BĚHEM IONEXOVÉ ÚPRAVY VODY PO JEJÍ PŘEDÚPRAVĚ Ing. Aneta Karásková
DOES DICLOFENAC AND PARACETAMOL UPTAKE BY PEA AND MAIZE AFFECT THEIR PRIMARY METABOLISM? Mgr. Michal Oravec Ph.D
NOVÉ MOŽNOSTI STUDIA MIGRACE ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA V LABORATOŘI Ing. Petr Parma
Vliv minerálního plniva a UV záření na biodegradaci aromaticko-alifatického kopolyesteru Ing. Marie Dvořáčková Ph.D.
Separace alkoholů z vodných roztoků s využitím reverzní osmózy Ing. Karolína Jastřembská
VYUŽITÍ VYSOKOPECNÍCH STRUSEK PRO IMOBILIZACI OLOVNATÝCH IONTŮ Z ROZTOKU Bc. Karolína Pešová
PLANT CELL WALLS AS DEFENCE MECHANISMS AGAINST ABIOTIC STRESS Mgr. Zuzana Vatehova PhD.