Elektrochemie a další oblasti fyzikální chemie

Garant: 
doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
  •      Aplikace fyzikální chemie v biochemii, „-omic“ oborech a lékařství
  •      Studium elektrochemických reakcí biologicky významných látek a biomakromolekul
  •      Elektrochemické a jiné fyzikálně chemické metody pro charakterizaci nano-objektů
  •      Elektrochemické zdroje energie
  •      Pokroky a nové směry pro zlepšení přesnosti, selektivity, citlivosti a reprodukovatelnosti fyzikálně chemických metod
  •      Teoretické, matematické a fyzikální základy fyzikálně-chemických metod
  •      Studium fyzikálně-chemických vlastností experimentem i výpočtem
  •      Metody fyziky a chemie (teoretické i experimentální) pro zkoumání a vysvětlení vlastností jednotlivých molekul a klastrů molekul a jejich vzájemnou interakci
  •      Chemická kinetika (reakční mechanizmy a povrchy potenciální energie, reakční dynamika)

V rámci této sekce proběhne soutěž firmy Metrohm o Cenu mladého chemika. Prosíme,věnujte pozornost možnosti zúčastnít se. 

Přednášky

Název přednášky Autor
KATÓDOVÉ MATERIÁLY NA BÁZE SÍRY S VYUŽITÍM V Li-S BATÉRIÁCH Mgr. Katarína Gavalierová
SPEKTROELEKTROCHÉMIA BIOLOGICKY AKTÍVNYCH KOMPLEXOV OSMIA A RUTÉNIA prof. Ing. Peter Rapta DrSc.
Electrochemical & spectroscopic investigation of ferrocene bearing thiacalix[4]arene and its Cu(II) complex Mgr. Krunal Modi Ph.D.
Elektrochemické monitorování reakcí ftalaldehydu (OPA) s N-, S- a O-nukleofily Prof. RNDr. Jiří Ludvík CSc.
Stereoelektrochemie kalixarenů substituovaných karbonylovými a příbuznými skupinami RNDr. Alan Liška Ph.D.
Elektrochemické studium fluorovaných derivátů 1,3-difenylisobenzofuranu – chromofory pro singletové štěpení Mgr. Ludmila Šimková Ph.D.
ELEKTROCHEMICKÉ STUDIUM PREKURSORŮ PRO ORGANICKÉ POLOVODIČE NA BÁZI PYRENU RNDr. Lucie Koláčná Ph.D.
NANOBUBLINY – EXISTUJÍ NEJEN NA HYDROFOBNÍM POVRCHU, ALE I V OBJEMU KAPALINY? Jiří Klíma CSc.
KOMBINÁCIA KOLOIDNEJ LITOGRAFIE A ELEKTROCHEMICKEJ DEPOZÍCIE AKO VHODNÁ METÓDA NA PRÍPRAVU PLAZMÓNOVÝCH POVRCHOV RNDr Ondrej Petruš
ELEKTROCHEMICKY „PŘEPÍNATELNÁ“ ELEKTROAKTIVNÍ CENTRA V PŘIROZENÝCH A CHEMICKY MODIFIKOVANÝCH NUKLEOVÝCH KYSELINÁCH Doc. RNDr. Miroslav Fojta CSc.
NEENZYMATICKÉ ELEKTROCHEMICKÉ SENZORY PRE STANOVENIE GLUKÓZY Mgr. Jana Hovancová
ELEKTROCHEMICKÁ DETEKCIA INZULÍNU NA UHLÍKOVÝCH ELEKTRÓDACH MODIFIKOVANÝCH NANOČASTICAMI RNDr. Ivana Šišoláková
Impedimetrický biosenzor pre detekciu vírusu chrípky doc. RNDr. Miroslav Gál PhD.
METHODOLOGY FOR DETERMINING SURFACE PROPERTIES OF Fe-C-Cr ALLOYS Mgr. Vlastimil Novák
CHEMICKÁ KOPRECIPITACE BIMETALICKÝCH ČÁSTIC STŘÍBRNÉHO AMALGÁMU A JEHO SPEKTRO-ELEKTROCHEMICKÉ VLASTNOSTI RNDr. Aleš Daňhel Ph.D.
STUDIUM FYTOCHELATINŮ A METALOTHIONEINŮ NA RTUŤOVÉ A AMALGÁMOVÉ ELEKTRODĚ, TVORBA JEJICH KOMPLEXŮ S TĚŽKÝMI KOVY Doc. Ing. Tomáš Navrátil PhD.
ELEKTROCHEMICKÉ STANOVENÍ AKTIVITY TRANSMEMBRÁNOVÉHO PROTEINU Na+/K+-ATPÁZY Martina Zatloukalova
THE DETERMINATION OF FORMATION CONSTANTS INCLUSION COMPLEXES OF DERIVATIVES OF CINNAMON ACID WITH CYCLODEXTRIN BY CONDUCTOMETRIC METHODS IN A WIDE RANGE OF TEMPERATURES. doctor Zdzisław Kinart

Postery

Název posteru Autor
EXPERIMENTAL CHARGE-DENSITY STUDIES OF BIS (2-METHOXYETHYL)-4,8-DIBROMO-3,7-DICHLOROBENZO [1,2-B: 4,5-B '] DITHIOPHEN-2,6-DICARBOXYLATE Ing. Julia Koziskova
PROBING THE FIRST STEPS OF PHOTOINDUCED FREE RADICAL POLYMERIZATION AT WATER–OIL INTERFACES Ing. Denisa Darvasiová
Štruktúra lignínu pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov RNDr. Monika Jerigová PhD.
Differences of redox behaviour of aminoferrocene in buffered and unbuffered aqueous solutions Mgr. Jakub Věžník
SIMS DATA ANALYSIS OF LIGNIN COMPOSITES RNDr. Dušan Lorenc PhD.
ELEKTROCHEMICKÉ STUDIUM DIHALOGEN CYKLOPENTADIENYLOVÝCH LIGANDŮ TITANU V NEVODNÉM PROSTŘEDÍ Jan Svoboda
HYBRIDNÝ POLOVODIČ NA BÁZE PEROVSKITU V ČASOVO ROZLÍŠENOM TERAHERTZOVOM EXPERIMENTE RNDr. Eva Noskovičová
Absorpčná a fluorescenčná dynamika systému tiofénový kopolymér/fenylovaný fullerén RNDr. Lenka Slušná
Plazmonické vlastnosti nanočástic stříbrného amalgámu Ing. Filip Ligmajer