Elektrochemie a další oblasti fyzikální chemie

Garant: 
doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
  •      Aplikace fyzikální chemie v biochemii, „-omic“ oborech a lékařství
  •      Studium elektrochemických reakcí biologicky významných látek a biomakromolekul
  •      Elektrochemické a jiné fyzikálně chemické metody pro charakterizaci nano-objektů
  •      Elektrochemické zdroje energie
  •      Pokroky a nové směry pro zlepšení přesnosti, selektivity, citlivosti a reprodukovatelnosti fyzikálně chemických metod
  •      Teoretické, matematické a fyzikální základy fyzikálně-chemických metod
  •      Studium fyzikálně-chemických vlastností experimentem i výpočtem
  •      Metody fyziky a chemie (teoretické i experimentální) pro zkoumání a vysvětlení vlastností jednotlivých molekul a klastrů molekul a jejich vzájemnou interakci
  •      Chemická kinetika (reakční mechanizmy a povrchy potenciální energie, reakční dynamika)

V rámci této sekce proběhne soutěž firmy Metrohm o Cenu mladého chemika. Prosíme,věnujte pozornost možnosti zúčastnít se. 

Postery

V této sekci zatím nejsou žádné postery.

Přednášky

V této sekci zatím nejsou žádné přednášky.