Nanotechnologie a pokročilé materiály

Garant: 
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

Přednášky

Název přednášky Autor
COLLOIDAL CoXZn1-XO NANOPARTICLES BY MICROWAVE-ASSISTED SYNTHESIS AND THEIR UTILIZATION IN THIN COMPOSITE LAYERS WITH MEH-PPV AS AN ELECTROLUMINESCENT MATERIAL FOR POLYMER LIGHT EMITTING DIODES Mgr. David Škoda Ph.D.
Mesoscale effect:thin conjugated polymer films between nano- and sub-microscale Ing. Pavel Urbánek Ph.D.
NANOSTRUKTUROVANÉ VRSTVY PŘÍRODNÍCH POLYMERŮ DEPONOVANÝCH V SILNÉM ELEKTROSTATICKÉM POLI Ing. Marek Pokorný Ph.D.
VPLYV DOPANTOV NA VLASTNOSTI TLAČENÝCH ELEKTRÓD VODIVÉHO POLYMÉRU PEDOT:PSS PRE HYBRIDNÉ SOLÁRNE ČLÁNKY Ing. Pavol Gemeiner PhD.
ANTIBACTERIAL AND PHOTOCATALYTIC PROPERTIES OF POLYURETHANE DOPED WITH CARBON QUANTUM DOTS Mgr Zoran Markovic PhD
PROPERTIES AND APPLICATIONS OF NOVEL 2D MATERIALS - MXENES RNDr. Michal Procházka PhD.
Spektroskopické vlastnosti nanodiamantů RNDr. Pavla Štenclová Ph.D.
STŘÍBRNÉ NANOČÁSTICE V BOJI PROTI INFEKCÍM KLOUBNÍCH NÁHRAD Mgr. Šárka Hradilová Ph.D
FYZIKÁLNÍ, CHEMICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ MODIFIKACE MATERIÁLŮ PRO RŮZNÉ APLIKACE Doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D.

Postery

Název posteru Autor
SYNTÉZA NANOČÁSTIC FOSFOREČNANU ZINEČNATÉHO A OVĚŘENÍ JEJICH VYUŽITÍ V ANTIKOROZNÍCH NÁTĚRECH Ing. Jakub Houdek
UTILIZATION OF DIMENSION-LESS NUMBERS FOR POLYMER INKJET PRINTABILITY EVALUATION Ing. Pavol Šuly Ph.D.
Analysis of water structure in dispersions of metal nanoparticles by Raman spectroscopy MSc Paulina Filipczak
GREEN NANOGOLD-BIOSILICA CATALYST FOR AIR POLUTION TREATMENT Ing. Gabriela Kratošová Ph.D.
ANTIMICROBIAL EFFECT OF HYBRID POLYMERIC NANOCOMPOSITE FILM CONTAINING AMINE AND BIOSILVER doc.Ing. Gražyna Simha Martynková Ph.D.
Preparation and characterization of copper oxide nanoparticles and copper oxide/vermiculite nanocomposites Ing. Karla Čech Barabaszová Ph.D.
SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CICLOPIROXOLAMINE/CLAY NANOCOMPOSITES Ing. Sylva Holešová Ph.D.
KOMPOZITNÁ STRUNA VHODNÁ NA PRÍPRAVU FUNKČNÝCH KERAMICKÝCH MATERIÁLOV POMOCOU 3D TLAČE Ing. Zora Hajdúchová PhD.
PREPARATION AND CHARACTERISATION OF NOVEL 2D MATERIALS - MXENES RNDr. Simona Procházková PhD.
SWIFT SYNTHESIS OF N–DOPED GQDs BY MICROWAVE IRRADIATION PhD Jovana Prekodravac PhD
Gold Nanoparticles/Exfoliated Graphene Hybrid Obtained by Gamma Irradiation PhD Dejan Kepic PhD