Nanotechnologie a pokročilé materiály

Garant: 
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

Postery

V této sekci zatím nejsou žádné postery.

Přednášky

Název přednášky Autor
FYZIKÁLNÍ, CHEMICKÉ A FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ MODIFIKACE MATERIÁLŮ PRO RŮZNÉ APLIKACE Doc. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D.