Polymery, biomateriály a biokompozity

Garant: 
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Přednášky

Název přednášky Autor
Environmentally Friendly Polyurethane to be Used as a Modifier for Epoxy Resin Nanocomposites prof Mohamed Bakar
SELF-ASSEMBLY AMPHIPHILIC CHITOSAN NANOCARRIERS FOR ORAL CO-DELIVERY OF HYDROPHOBIC AND HYDROPHILIC DRUGS MSc Antonio Di Martino PhD
Nový pohled na měkčení polyvinylchloridu polykaprolaktonem ing Radka Kalousková CSc
Polymerace ε-kaprolaktonu iniciovaná sloučeninou na bázi biogenního kovu - bis(ε-kaprolaktamátem) vápenatým Lenka Malinová
Zesítění hyaluronanu - vliv hydrazidových linkerů na vlastnosti hydrogelu Petra Šedová
Polyimidové kopolymery pro přípravu membrán Petr Sysel

Postery

Název posteru Autor
OPTIMALIZACE 3D TISKU ORODISPERGOVATELNÝCH FILMŮ PŘÍDAVKEM HYDROXYETHYLCELULLOSY Mgr. Jan Elbl
GAMMA RAY ASSISTED MODIFICATION OF TRANSPARENT DOPED POLYURETHANE FILMS Dr Biljana Todorovic Markovic
MICROALGAE AS PRODUCERS OF EXTRACELLULAR BIOPOLYMERS Ing. Jozef Turjan
METALLOPHTHALOCYANINE (M= Cu, Fe) GRAFTED POLYETHYLENE AND ITS MAGNETIC AND SURFACE PROPERTIES Ing. Alena Řezníčková Ph.D.
BIOKOMPATIBILITA KOVOVÝCH POVRCHŮ MODIFIKOVANÝCH NANOSTRUKTUROU A NANOSTŘÍBREM Ing. Adéla Galandáková Ph.D.
BIOCOMPATIBILITY AND TOXICITY OF SELECTED BIOMATERIALS Mgr. Jana Franková Ph.D.