Reologie

Garant: 
prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. DSc.
  •    Reologie polymerních materiálů a komplexních kapalin
  •    Nové trendy v experimentální reometrii
  •    Mechanika nenewtonských kapalin
  •    Chemoreologie, degradace a stabilita
  •    Tokové nestability a modelování zpracovatelských procesů
     

Postery

V této sekci zatím nejsou žádné postery.

Přednášky

V této sekci zatím nejsou žádné přednášky.