Reologie

Garant: 
prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. DSc.
  •    Reologie polymerních materiálů a komplexních kapalin
  •    Nové trendy v experimentální reometrii
  •    Mechanika nenewtonských kapalin
  •    Chemoreologie, degradace a stabilita
  •    Tokové nestability a modelování zpracovatelských procesů
     

Přednášky

Název přednášky Autor
Výzkum jevu Neck-in při výrobě plošných polymerních fólií Ing. Tomáš Barbořík
Studium vírů při extruzi LDPE metodou tokem indukovaného dvojlomu Ing. Jan Musil Ph.D.
APLIKOVANÁ REOLOGIE PRO PRODUKCI POLYMERNÍCH NANOVLÁKEN POMOCÍ TECHNOLOGIE MELT BLOWN Ing. Jiří Drábek
APLIKOVANÁ REOLOGIE PRO CHARAKTERIZACI POLYMERNÍCH NANOVLÁKENNÝCH STRUKTUR Prof. Ing. Martin Zatloukal Ph.D., DSc.
SIMULTÁNNÍ ELEKTRICKO-RHEOLOGICKÁ MĚŘENÍ TAVENIN VODIVÝCH POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ Zdeněk Starý
Faktory ovlivňující zdánlivý přístěnný skluz koloidních disperzí Ing. Věra Pěnkavová Ph.D.
Tokem indukovaná koalescence zohledňující přitažlivé síly. RNDr. Josef Jůza CSc.

Postery

Název posteru Autor
Vliv UV záření a přídavku zeolitu na tokové vlastnosti a biodegradabilitu poly(butylen-adipát-tereftalátu) Ing. Marie Dvořáčková Ph.D.
Reologické a elektrické vlastnosti polymerních směsí se selektivní lokalizací vodivých sazí Ing. Martina Nevoralová Ph.D.
Teplosměnné kapaliny s využitím nanočástic Jaroslav Tihon