Reologie

Garant: 
prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D. DSc.
  •    Reologie polymerních materiálů a komplexních kapalin
  •    Nové trendy v experimentální reometrii
  •    Mechanika nenewtonských kapalin
  •    Chemoreologie, degradace a stabilita
  •    Tokové nestability a modelování zpracovatelských procesů
     
Místnost: 111

Přednášky

11L-01 pondělí 9:30
(20 min)
Ing. Věra Pěnkavová Ph.D. Faktory ovlivňující zdánlivý přístěnný skluz koloidních disperzí
11L-02 pondělí 9:55
(20 min)
Zdeněk Starý SIMULTÁNNÍ ELEKTRICKO-RHEOLOGICKÁ MĚŘENÍ TAVENIN VODIVÝCH POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ
11L-03 pondělí 10:20
(10 min)
RNDr. Josef Jůza CSc. Tokem indukovaná koalescence zohledňující přitažlivé síly.
11L-04 pondělí 10:35
(10 min)
Prof. Ing. Martin Zatloukal Ph.D., DSc. APLIKOVANÁ REOLOGIE PRO CHARAKTERIZACI POLYMERNÍCH NANOVLÁKENNÝCH STRUKTUR
11L-05 pondělí 10:50
(10 min)
Ing. Jiří Drábek APLIKOVANÁ REOLOGIE PRO PRODUKCI POLYMERNÍCH NANOVLÁKEN POMOCÍ TECHNOLOGIE MELT BLOWN
11L-06 pondělí 11:05
(10 min)
Ing. Tomáš Barbořík Výzkum jevu Neck-in při výrobě plošných polymerních fólií
11L-07 pondělí 11:20
(10 min)
Ing. Jan Musil Ph.D. Studium vírů při extruzi LDPE metodou tokem indukovaného dvojlomu

Postery

11P-01 Jaroslav Tihon Teplosměnné kapaliny s využitím nanočástic
11P-02 Ing. Martina Nevoralová Ph.D. Reologické a elektrické vlastnosti polymerních směsí se selektivní lokalizací vodivých sazí
11P-03 Ing. Marie Dvořáčková Ph.D. Vliv UV záření a přídavku zeolitu na tokové vlastnosti a biodegradabilitu poly(butylen-adipát-tereftalátu)