Supramolecular chemistry

Garant: 
prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

Jednacím jazykem je angličtina.

Postery

V této sekci zatím nejsou žádné postery.

Přednášky

Název přednášky Autor
THERMODYNAMIC AND KINETIC STUDY OF Cu(II) COMPLEXES WITH NOTA, DOTA AND TETA MACROCYCLIC LIGANDS Přemysl LUBAL