Termická analýza

Garant: 
prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

V sekci jsou vítány příspěvky zaměřené na metody termické analýzy (teorie, instrumentace, metodologie, kinetika termických reakcí apod.), stejně jako příspěvky využívající metody termické analýzy v libovolné oblasti chemického výzkumu.

Zvaná přednáška: 

prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc.: Thermal physics of nanostructured materials: Thermodynamic (top-down) and quantum (bottom-up) issues

Přednášky

Název přednášky Autor
KINETICKÉ STUDIUM POVRCHOVÉ OXIDACE UHLÍKATÝCH MATERIÁLŮ Gabriela Hotová
EVALUATION OF THERMOOXIDATIVE STABILITY OF MATERIALS STUDIED BY THERMOANALYTICAL TECHNIQUES prof. Ing. Peter Šimon DrSc.
TERMICKÝ ROZKLAD NANOSTRUKTURNÍCH LITHNÝCH, SODNÝCH A DRASELNÝCH METATITANÁTŮ Monika Motlochová
ANTIOXIDANT EFFECTS OF KERATIN HYDROLYSATES ON POLYETHYLENE GLYCOL STUDIED BY NONISOTHERMAL DSC Zuzana Cibulková
THERMOOXIDATIVE STABILITY OF AGED COAXIAL CABLE INSULATION USING NON-ISOTHERMAL DSC MEASUREMENTS Anna Vykydalova
KINETIKA KONDENZACE RESORCINOLU S FORMALDEHYDEM Z NEIZOTERMNÍCH DSC MĚŘENÍ Václav Slovák
THERMAL PHYSICS OF NANOSTRUCTURED MATERIALS: THERMODYNAMIC (TOP-DOWN) prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc.
ODBORNÁ SKUPINA TERMICKÉ ANALÝZY A JEJÍ SOUČASNÉ AKTIVITY prof. Ing. Petra Šulcová Ph.D.
CALORIMETRIC MEASUREMENTS OF SYSTEMS BASED ON Fe-C-Cr Ing. Ľubomíra Drozdová

Postery

V této sekci zatím nejsou žádné postery.