Food and Agricultural Chemistry

Guarantor: 
prof. Ing. František Buňka, Ph.D.
Room: 109

Lectures

7L-01 středa 9:50
(20 min)
Petr Tarkowski CHEMICKÁ CHARAKTERIZACE GENETICKÝCH ZDROJŮ ZELENIN A SPECIÁLNÍCH PLODIN
7L-02 středa 10:15
(20 min)
Ing. Roman Bleha ROUSKOVÝ PYL A PERGA: VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH METOD PRO URČENÍ BOTANICKÉHO PŮVODU
7L-03 středa 10:40
(20 min)
Ing. Tereza Koláčková STANOVENÍ KOFEINU V ČAJÍCH METODOU HPLC

Posters

7P-01 doc. Ing. Markéta Julinová Ph.D. Biologický rozklad směsných materiálů na bázi termoplastifikovaného škrobu určených pro zemědělské aplikace