Chemické vzdělávání a historie chemie

Garant: 
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
RNDr. Pavel Zachař, CSc.
Místnost: 110

Přednášky

12L-01 pondělí 14:50
(15 min)
doc. Ing. Ján Reguli CSc. NIEKOĽKO PRÍBEHOV Z DEJÍN FYZIKÁLNEJ CHÉMIE
12L-02 pondělí 15:10
(15 min)
PharmDr. Mgr. Martin Krátký Ph.D. MILNÍKY CHEMOTERAPIE TUBERKULÓZY
12L-03 pondělí 15:30
(15 min)
Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová CSc. VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ CHEMIE V ČR V SOULADU S POŽADAVKY NOVÝCH AKREDITACÍ NAÚ
12L-04 pondělí 15:50
(15 min)
Ing. Květoslava Stejskalová CSc. JAK MOTIVOVAT ŽÁKY KE STUDIU PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ? DEJTE JIM PROBLÉM, AŤ JEJ ŘEŠÍ
12L-05 pondělí 16:10
(15 min)
Mgr. Magda Zlámalová DIDAKTICKÉ STÁŽE PRO STUDENTY SE ZÁJMEM O CHEMII: POPULARIZACE PŘIRODNÍCH VĚD – OD NÁPADU PO REALIZACI
12L-06 pondělí 16:30
(15 min)
Ing. Bc. Hugo Kittel CSc., MBA UPLATNĚNÍ PROJEKTOVÉHO PŘÍSTUP VE VÝUCE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDMĚTŮ NA VŠCHT V PRAZE – OD ZNALOSTI KE KOMPETENCI
12L-07 pondělí 16:50
(15 min)
Michal Golas ADSORPCE JAKO DEMONSTRAČNÍ EXPERIMENTY

Postery

12P-01 Ing. Květoslava Stejskalová CSc. VÝSTAVA PŘÍBĚH KAPKY: CESTA JAROSLAVA HEYROVSKÉHO ZA NOBELOVOU CENOU, ŽIJE JIŽ 10 LET